• Temel hukuk

• İş hukuku

• İş sağlığı ve güvenliği hukuku

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kuruluş ve görevleri

İş Teftiş Kurulu’nun kuruluş ve görevleri

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün kuruluş ve görevleri

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin kuruluş ve

görevleri

• İşçi ve işveren sendikaları

• Uluslararası Kuruluşlar

• İş güvenliği uzmanının görev , yetki ve sorumlulukları

• İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu

• İletişim teknikleri

• İş sağlığı ve güvenliğinde genel ilkeler

• İş hijyeni ve fiziksel etmenler

• Kimyasal etmenler

• Biyolojik etmenler

• Psikolojik etmenler

• Ölçüm ve değerlendirme: Ortam ölçümleri

• Ölçüm ve değerlendirme: Sınır değerler

• Meslek hastalıkları

• Parlayıcı maddeler

• Tehlikeli maddeler

• Zararlı maddeler

• Radyoaktif maddeler

• Güvenlik Bilgi Formu

• Makineler ve makine koruyucuları

• Kazanlar

• Basınçlı kaplar

• Kompresörler

• Kaynak işleri

• Taşıma, depolama ve istifleme

• İş makineleri

• Kaldırma araçları

Bakım onarım

• Yüksek gerilim

• Orta gerilim

• Alçak gerilim

• Statik elektrik

• Yangın yönetimi: Tanımlar

• Söndürme sistemleri

• Acil durum planları

• İnşaat işyerlerinde güvenlik

• Maden işyerlerinde güvenlik

1• Kişisel koruyucu ekipman

• İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek

belgeler

• İş Kazaları: Tanımlar

• İş kazasından sayılacak haller

• Kaza sonrası düzenlenecek belgeler, kaza bildirimi

• Kazanın incelenmesi ve rapor düzenlenmesi, İstatistik düzenlenmesi

• İSG Yönetim Sistemleri

• ILO, OHSAS 18001, BS 8800, ISO 9000, ISO14001

• BS 8800, ISO 9000, ISO 14001

• Risk yönetimi ve değerlendirilmesi

• Tehlike ve risk

• Risk algılama

• Risk analiz yöntemleri

• Risklerin kontrol altına alınması

• İzleme

• Düzeltici faaliyet