Merkezimize kaydolmak isteyen çırakların öncelikle ilköğretimokulu (8 yıllık) mezunu olması, (1996-1997 öğretim yılı sonuna kadar 5 yıllık ilkokulu bitirenlerde kaydolabilir). 19 yaşından gün almamış olması, ve kapsamda bulunan meslek dallarından birinde çalışıyor olması gerekmektedir.Ayrıca; çalıştığı işyeri vergiye kayıtlı ve bir mesleki teşekküle bağlı olmalıdır. Bu şartlara uygun çıraklar yaz dönemi (Temmuz – Ağustos – Eylül) ve kış dönemi (Şubat) kayıt zamanlarında merkezimize kaydolabilirler.(19 yaşından gün almış olanların da Kalfalık belgesi alabilmeleri içinde kurslar açılmaktadır.)

   Kayıt için okulumuzdan alınacak çıraklık sözleşmesini( 4 adet) öğrenci doldurur. Çırağın kendisi, velisi, işyeri sahibi imzaladıktan sonra işyerinin bağlı olduğu mesleki teşekküle (esnaf odası vb.) onaylatılması gerekmektedir.Bu sözleşme  kayıtta istenilen diğer evraklar ile birlikte ilgili müdür yardımcısına getirilerek kayıt yapılmaktadır.(Daha sonra sözleşmeleri okul müdürü onayladıktan sonra okul tarafından biri öğrenciye, biri öğrencinin çalıştığı işyerine ve biri de işyerinin bağlı bulunduğu mesleki teşekküle verilecektir.Bir sözleşmede okulda öğrencinin dosyasında kalacaktır.)

   Öğrenciler teorik ders görmek üzere öğrenim süresince haftanın bir günü okula gelecek diğer günler  işyerlerinde pratik öğrenim göreceklerdir.Öğrenim tam gündür.

   Kayıt yaptıran çırak öğrenciler öğrenim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı  olmaktadır (emekliliğe geçmez) ve primleri devletimiz tarafından ödenmektedir.

   ÖNEMLİ : ÇIRAKLIK EĞİTİMİ İSTEĞE BAĞLI DEĞİL ZORUNLU BİR EĞİTİMDİR.BÜTÜN İŞYERLERİ YANINDA ÇALIŞAN ÇIRAKLARI SİGORTALARINI KENDİLERİ ÖDESELER DAHİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR.

   Kayıt Tarihleri:Yaz dönemi(Temmuz-Ağustos-Eylül) Kış Dönemi (Ocak-Şubat)

Kayıtta İstenilen Evraklar :

1-Tamamı doldurulmuş dört adet çıraklık sözleşmesi (okuldan alınacak)
2-Okul diplomasının aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilir)
3-Mesleğini yapmasına sakıncası bulunmadığına dair sağlık raporu
4-2 adet öğrenciye uygun vesikalık fotoğraf
5-1 adet nüfus cüzdanının önlü arkalı  fotokopisi
6-10 adet posta pulu
7-Kan grubu belgesi
8-Ustasının Usta Öğretici Belgesi aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecektir)

İŞYERİNE SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

1-Öğrencinin sosyal güvencesi S.S.K. Primleri Devlet tarafından ödenir, (İşletmeler    S.S.K primlerini kendileri dahi ödeseler yine öğrenci yaşındaki kişileri eğitim merkezlerine göndermek zorundadırlar.Bu kanuni bir zorunluluktur.)
2-Damga vergisi ödenmez
3-Gelir vergisi ödenmez,
4-Vergi iadesi ödenmez,
5-Zorunlu tasarruf ödenmez,
6-Kıdem tazminatı ödenmez,
7-Verilen ücret gider gösterilebilir,
8-Öğrenciler işçi sayısına dahil edilmez

ÖĞRENCİYE  SAĞLADIĞI İMKANLAR1-Sigortadan yararlanır, (Her türlü tedavi (Acil olanlar hariç) S.S. K.’ya ait bir sağlık  kuruluşunda yapılacaktır).
2-Mesleki teknik bilgi kazanır.
3-Öğrencilik haklarından yararlanır, (İndirimli Seyahat Kartı, Askerlik Tecili vb).
4-Yetki ehliyeti devlet adına tescil edilmiş olur.